Adhereix-te a la campanya de suport a Pau Juvillà!

El dilluns 22 de novembre, jutgen al diputat de la CUP-NCG i membre de la mesa del Parlament de Catalunya, Pau Juvillà, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, imputat per un delicte de desobediència, per haver penjat un llaç groc a la Paeria, com a mostra de solidaritat amb els presos polítics.

La Fiscalia li demana vuit mesos d’inhabilitació i quatre mesos de multa a Pau Juvillà, que, en cas de ser condemnat pel TSJC, li suposarien perdre l’acta de diputat alhora que passaria a ser un tribunal, i no la ciutadania catalana, qui decideix qui pot ser escollit com a legítim representant.

Aquest judici suposa un atemptat contra el dret a la llibertat d’expressió. És per això que exigim a través d’aquest manifest de suport l’aturada del procés judicial, l’absolució de Pau Juvillà i la fi de la repressió contra la dissidència política.

Manifest per l’absolució de Pau Juvillà

Pau Juvillà, membre de la Mesa del Parlament de Catalunya, serà jutjat el proper 22 de novembre per una causa que compromet la llibertat d’expressió. En la seva etapa com a regidor a la Paeria de Lleida, el nostre company en una decisió col·lectiva va desobeir els advertiments de la Junta Electoral i va mantenir el llaç groc que exhibia la finestra del seu grup municipal de la Crida per Lleida-CUP, també durant el període electoral.

La Fiscalia li demana vuit mesos d’inhabilitació i quatre mesos de multa que, en cas de ser condemnat pel TSJC, li suposarien perdre l’acta de diputat alhora que passaria a ser un tribunal, i no la ciutadania catalana concretament de la demarcació de Lleida, qui decideix qui pot ser escollit com a legítim representant.

Amb aquesta espiral repressiva contra càrrecs electes de l’independentisme català per exercir drets democràtics, com posar les urnes, permetre debats en seu parlamentària o exercir la llibertat d’expressió, l’Estat espanyol cerca eliminar la dissidència a qui no pot guanyar per vies democràtiques, ja que les formacions independentistes conformen la majoria absoluta al Parlament, del que és membre de la Mesa en Pau Juvillà. Així mateix, la repressió contra els nostres legítims representants forma part d’una estratègia de la por que afecta vora 4.000 persones represaliades i dóna mostra de la demofòbia que es practica a l’Estat Espanyol.
Per una banda, els llaços grocs fan referència a la repressió exercida pel govern i la judicatura espanyola – violència policial, empresonaments i exili forçat – com a resposta a la celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre del 2017. El fet de no permetre exhibir-los forma part, també, de l’onada repressiva envers la Generalitat de Catalunya, el moviment independentista i qualsevol moviment de protesta que hagi defensat el legítim dret a l’autodeterminació del poble català.

La desobediència a mandats legislatius que es consideren contraris als drets fonamentals, és un pilar de les societats democràtiques, i el gest d’en Pau Juvillà no es pot considerar un símbol partidista tal com argumenta la Junta Electoral Central ni la Fiscalia en la seva acusació. Com ja hem esmentat, representa el clam contra la repressió, una causa que agrupa partits polítics de signe diferent i que junts representen la majoria de l’electorat català. És convenient recordar aquí, que el mateix Consell d’Europa, a través d’una gran majoria dels parlamentaris que componen la seva Assemblea, va aprovar el passat mes de juny un informe, en el qual es demanava l’alliberament dels presos polítics i la fi dels processos d’extradició de les persones exiliades. I encara concretava més i també demanava “abstenir-se de sancionar els successors dels empresonats per accions simbòliques que només expressen la seva solidaritat amb els detinguts”, en referència al President Quim Torra, inhabilitat arran d’un cas molt similar al del nostre company Pau Juvillà.

Per altra banda, la Junta Electoral Central (JEC) sí que es podria considerar un òrgan partidista, atès que els seus membres són escollits pels partits majoritaris espanyols, ja sigui directament mitjançant el Congrés de Diputats, ja sigui indirectament a través del Consell General del Poder Judicial, els membres dels quals s’escullen també al Congrés i que venen avalats per acords del PP amb el PSOE. Són aquests membres els que polititzen un òrgan administratiu com és la JEC i l’utilitzen per perseguir adversaris polítics.

Que un diputat democràticament electe pugui ser inhabilitat per haver mantingut un llaç groc durant un període electoral és, a ulls de qualsevol persona amb valors democràtics, un atac a la llibertat d’expressió. Conseqüentment, demanem l’aturada del procés judicial i l’absolució de Pau Juvillà.

ADHEREIX-TE AL MANIFEST DE SUPORT!

Manifiesto internacional por la absolución de Pau Juvillà

Pau Juvillà, miembro de la Mesa del Parlamento de Cataluña, será juzgado el próximo 22 de noviembre en una causa que compromete la libertad de expresión. En su etapa como regidor en la Paería de Lleida, nuestro compañero en una decisión colectiva desobedeció las advertencias de la Junta Electoral y mantuvo los lazos amarillos que exhibía la ventana de su grupo municipal Crida per Lleida-CUP, también durante el periodo electoral.

La Fiscalia pide para él ocho meses de inhabilitación y cuatro meses de multa que, en caso de ser condenado, le van a suponer la pérdida del acta de diputado a la vez que pasará a ser un tribunal, y no la ciudadanía catalana concretamente de la provincia de Lleida, quien decida quien puede ser elegido como legítimo representante.

Con esta espiral represiva contra cargos electos del independentismo catalán por ejercer derechos democráticos, como poner urnas, permitir debates en sede parlamentaria o ejercer la libertad de expresión, el Estado español busca eliminar la disidencia a la que no puede gana por vías democráticas, ya que las formaciones independentistas conforman la mayoría absoluta del Parlamento, del que es miembro de la Mesa Pau Juvillà. Asimismo, la represión contra nuestros legítimos representantes forma parte de una estrategia del miedo que afecta cerca de 4.000 personas represaliadas y da buena muestra de la demofobia que se practica en el Estado español.

Por un lado los lazos amarillos simbolizan el rechazo a la represión política ejercida por el gobierno y la judicatura española – violencia policial, encarcelamientos y exilio forzado – como respuesta a la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre del 2017. El hecho de no permitir exhibirlos forma parte de la oleada represiva hacia la Generalitat de Cataluña, el movimiento independentista y cualquier movimiento por una vida digna que haya defendido el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo catalán.

La desobediencia a disposiciones legales consideradas contrarias a los Derechos Fundamentales es un pilar de las sociedades democráticas, en ese sentido el gesto de Pau Juvillà no se puede considerar una acción partidista, como argumenta la Junta Electoral ni la Fiscalía en su acusación sino como un alegato contra la represión, en una causa que agrupa partidos políticos de signo diferente y que juntos representan la mayoría del electorado catalán. Es conveniente recordar que el mismo Consejo de Europa, a través de una gran mayoría de los parlamentarios que componen su Asamblea, aprobó el pasado mes de junio un informe en el cual se pedía la libertad de los presos políticos y el fin de los procesos de extradición de las personas exiliadas. Aún más, pedía “abstenerse de sancionar los sucesores de los encarcelados por acciones simbólicas que solo expresan su solidaridad con los detenidos”, en referencia al Presidente Quim Torra, inhabilitado a raíz de un caso muy similar al de nuestro compañero Pau Juvillà.

Queremos apuntar que en cambio la Junta Electoral Central sí que se podría considerar un órgano partidista, dado que sus miembros son escogidos por los partidos mayoritarios del estado español, ya sea directamente a través del Congreso de Diputados, o indirectamente a través del Consejo General del Poder Judicial, los miembros de los cuales se escogen también en el Congreso y que vienen avalados por acuerdos del PP con el PSOE. Son estos miembros los que politizan un órgano administrativo como es la Junta Electoral Central y lo utilizan para perseguir toda disidencia política.

Que un diputado democráticamente electo pueda ser inhabilitado por mantener un lazo amarillo durante un periodo electoral es, a ojos de cualquiera que se guíe por valores democráticos, un ataque a la libertad de expresión. Consecuentemente, pedimos el fin del proceso judicial y la absolución de Pau Juvillà.

¡SÚMATE AL MANIFIESTO DE APOYO!

Pau Juvillà absolbitzearen aldeko nazioarteko adierazpena

Azaroaren 22an Pau Juvillà Kataluniako Parlamentuko Mahaiko kidea epaituko dute, adierazpen askatasuna arriskuan jartzen duen auzi batean. Lleidako udaleko zinegotzia zen garaian, gure kideak, erabaki kolektibo baten ondorioz, ez zien Hauteskunde Batzordearen ohartarazpenei jaramonik egin, eta Crida per Lleida udal-taldearen bulegoko leihoan preso politikoen aldeko begizta horia mantendu zuen hauteskunde garaian ere.

Fiskaltzak zortzi hilabeteko gaitasungabetzea eta lau hilabeteko isuna eskatu ditu. Auzitegi Nagusiak zigortuko balu, diputatu-akta ere galduko luke. Hori horrela, auzitegi batek erabakiko luke, eta ez herritarrek —kasu honetan, Lleidatarrek—, ordezkari legitimo gisa nor izan daitekeen hautatua. 

Kataluniako hautetsi independentisten aurkako espiral errepresiboarekin, bide demokratikoetatik irabazi ezin duena beste bide batzuetatik irabaztea bilatzen du Estatu espainolak. Izan ere, alderdi independentistek gehiengo osoa osatzen dute Parlamentuan, eta horien artean dago, hain zuzen ere, Pau Juvilla. Era berean, gure ordezkari legitimoen aurkako errepresioa beldurraren estrategiaren parte da eta, egun, 4000 errepresaliatu baino gehiago eragin ditu, Espainiar Estatuaren demo-fobiaren erakusgarri dena.

Alde batetik, Espainiako gobernuak eta epaileek 2017ko urriaren 1ean Kataluniaren autodeterminazio erreferenduma ospatzeagatik eragindako errepresioa —Poliziaren indarkeria, espetxeratzeak eta erbestea– salatzen dute begizta horiek. Ikur horiek publikoki erakusten ez uztea beste zenbait gertaerei lotuta dago: Generalitatearen, mugimendu independentistaren eta autodeterminazio eskubidea defendatu duten edozein protesta mugimenduren aurkako erasoekin erabat lotuta dago.

Oinarrizko eskubideen aurka egiten duten legegintza-aginduei men ez egitea gizarte demokratikoen oinarrizko zutabea da. Hala, Pau Juvillàk egindako keinua ezin da sinbolo alderdikoitzat hartu, Hauteskunde Batzorde Zentralak eta Fiskaltzak akusazioan argudiatu duten bezala. 

Aipatu dugun moduan, ikurrak mantentzea errepresioaren aurkako aldarria da, bai eta elkarrekin ordezkatzen duten Kataluniako hautesleen gehiengoaren defentsa. 

Komeni da gogoratzea, iragan ekainean, Europako Kontseiluak berak (bere Batzarra osatzen duten parlamentarien gehiengo handi baten bitartez), txosten bat onartu zuela preso politikoak askatzeko eta erbesteratuak estraditatzeko prozesuak amaitzeko eskatuz. Are gehiago zehazten zuen: Atxilotuei elkartasuna adierazten dieten ekintza sinbolikoengatik zigortzeari uztea ere eskatzen zuen, Quim Torra presidenteari erreferentzia eginez. Hain zuzen ere, Pau Juvillà kidearen antzeko kasu baten ondorioz gaitasungabetu zuten hura.

Bestalde, Hauteskunde Batzorde Zentrala (HBZ) organo alderdikoitzat har daiteke, bertako kideak Espainiako alderdi nagusiek aukeratzen baitituzte, bai Diputatuen Kongresuaren bidez, eta baita Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren bidez ere. Izan ere, kide horiek Kongresuan ere aukeratzen dira, eta PPk PSOErekin adostutako akordioek bermatzen dituzte. Kide horiek, hain justu, HBZ bezalako organo administratibo bat politizatzen dute eta arerio politikoak jazartzeko erabiltzen dute.

Demokratikoki hautatua izan den diputatu bat hauteskunde-garaian begizta hori bat mantentzeagatik ezgaitu ahal izatea, adierazpen-askatasunaren aurkako erasoa da, balio demokratikoak dituen edozeinen begietara.  Ondorioz, prozesu judiziala gelditzea eta Pau Juvillà absolbitzea eskatzen dugu.

Elkartasun adierazpenera atxikitu zaitez!

Manifesto internacional pola absolución de Pau Juvillá

Pau Juvillá, membro da Mesa do  Parlamento de Cataluña, será xulgado o vindeiro 22 de novembro nunha causa que compromete a liberdade de expresión. Na sua etapa como concelleiro na Paería de Lleida, o noso compañeiro nunha decisión colectiva desobedeceu as advertencias da  Xunta Electroral e mantivo os lazos amarelos que exhibía na fiestra do seu grupo municipal  Crida per Lleida-CUP, tamén durante o periodo electoral.

A fiscalía  pidelle oito meses de inhabilitación e catro  meses de multa que, no caso de ser condenado, suporanlle a pérdida da acta de diputado á vez que pasará a ser un tribunal e non a cidadanía catalana concretamente da provincia de Lleida, quen decida quen pode ser elexido como lexítimo representante.

Con esta espiral represiva contra cargos electos do independentismo catalán por exercer dereitos democráticos, como poñer urnas, permitir debates na sede parlamentaria ou exercer a liberdade de  expresión, o  Estado español busca eliminar a disidencia á que non pode gañar por vías democráticas, xa que as formacións independentistas conforman a maioría absoluta do parlamento, do que é membro da mesa Pau Juvillá. De igual xeito, a represión contra os nosos lexítimos representantes forma parte dunha estratexia do medo que afecta a preto de 4.000 persoas represaliadas e da boa mostra da demofobia que se practica no Estado Español.

Por un lado os lazos amarelos simbolizan o rexeitamento á represión política exercida polo goberno e a xudicatura española violencia policial, encarceramentos e exilio forzado – como resposta á celebración do referéndum de autodeterminación de Cataluña do 1 de outubro de 2017. O feito de non permitir exhibilos forma parte da oleada represiva cara a Generalitat de Cataluña, o movemento independentista e calquera movemento por unha vida digna que teña defendido o lexítimo dereito á autodeterminación do pobo catalán.

A desobediencia a disposicións legais consideradas contrarias aos Dereitos Fundamentais é un piar das sociedades democráticas, nese senso o xesto de Pau Juvillá non se pode considerar unha acción partidista, como argumenta a Xunta Electoral nen a Fiscalía na súa acusación, senón como un alegato contra a represión, nunha causa que agrupa partidos políticos de signo diferente e que xuntos representan a maioría do electorado catalán. É convinte lembrar que o mesmo Consello de Europa, a través dunha gran maioría dos parlamentarios que compoñen a súa Asemblea, aprobou o pasado mes de xuño un informe no cal se pedía a liberdade dos presos políticos e o fin dos procesos de extradición das persoas exiliados. Aínda máis, pedía “absterse de sancionar os sucesores dos encarcelados por accións simbólicas que só expresan a sua solidariedade cos detidos”, en referencia ao Presidente Quim Torra, inhabilitado a raíz dun caso moi semellante ao do noso compañeiro Pau Juvilillá.

Queremos apuntar que en cambio a Xunta Electoral Central sí que podería considerar un órgano partidista, dado que os seus membros son escollidos polos partidos maioritarios do estado español, ben sexa directamente a través do Congreso dos Deputados, ou indirectamente a través do Consello Xeral do Poder Xudicial, cuxos membros se escollen tamén polo Congreso e que veñen avalados por acordos do PP co PSOE. Son estos membros os que politizan un órgano administrativo como é a Xunta Electoral  Central e o empregan para perseguir toda disidencia política.

Que un deputado democráticamente electo poida ser inhabilitado por manter un lazo amarelo durante un periodo electoral, é, a ollos de calquera que se guíe por valores democráticos, un ataque á liberdade de expresión. Consecuentemente, pedimos o fin do proceso xudicial e a absolución de Pau Juvillá.

Sumate ó manifesto de apoio!

Manifesto Internacional para a absolvição de Pau Juvillà

Pau Juvillà, membro da Mesa do Parlamento da Catalunha, será julgado a 22 de Novembro, num caso que compromete a liberdade de expressão. Durante o seu tempo como vereador na Paeria de Lleida, o nosso colega, numa decisão colectiva, desobedeceu aos avisos da Comissão Eleitoral e manteve as fitas amarelas expostas na janela do seu grupo municipal Crida per Lleida-CUP, também durante o período eleitoral.

O Ministério Público pede a inabilitação por oito meses e uma multa de quatro meses, que, se condenado, resultará na perda do seu lugar de deputado, enquanto um tribunal, e não os cidadãos catalães da província de Lleida, decidirá quem pode ser eleito como representante legítimo.

Com esta espiral repressiva contra os eleitos pró-independência catalães para o exercício dos direitos democráticos, tais como a criação de urnas eleitorais, a permissão de debates no parlamento ou o exercício da liberdade de expressão, o Estado espanhol procura eliminar a dissidência, que não pode vencer por meios democráticos, uma vez que os partidos pró-independência constituem a maioria absoluta do Parlamento catalão, do qual Pau Juvillà é membro da Mesa. No mesmo sentido, a repressão contra os nossos legítimos representantes faz parte de uma estratégia de medo que afecta quase 4.000 pessoas reprimidas, e é um bom exemplo da demofobia que é praticada no Estado espanhol.

Por um lado, as fitas amarelas simbolizam a rejeição da repressão política exercida pelo governo e aparelho judiciário espanhóis – violência policial, prisão e exílio forçado – em resposta à realização do referendo sobre a autodeterminação da Catalunha de 1 de Outubro de 2017. A recusa em permitir a sua exibição faz parte da onda de repressão contra a Generalitat da Catalunha, o movimento de independência e qualquer movimento por uma vida digna que tenha defendido o legítimo direito à autodeterminação do povo catalão.

A desobediência a disposições legais consideradas contrárias aos Direitos Fundamentais é um pilar das sociedades democráticas. Neste sentido, o gesto de Pau Juvillà não pode ser considerado uma acção partidária, como a Comissão Eleitoral e o Ministério Público argumentam na sua acusação, mas como um apelo contra a repressão, num caso que reúne partidos políticos de diferentes tendências e que representam em conjunto a maioria do eleitorado catalão. Vale a pena recordar que o próprio Conselho da Europa, através de uma grande maioria dos parlamentares que compõem a sua Assembleia, aprovou um relatório em Junho de este ano, no qual apelava à libertação dos presos políticos e ao fim dos processos de extradição das pessoas exiladas. Além disso, apelou a “abster-se de sancionar os sucessores dos detidos por acções simbólicas que apenas expressam solidariedade com os detidos”, em referência ao Presidente Quim Torra, inabilitados na sequência de um caso muito semelhante ao do nosso colega Pau Juvillà.

Gostaríamos de salientar que, por outro lado, a Junta Eleitoral Central poderia ser considerada um órgão partidário, dado que os seus membros são escolhidos pelos partidos maioritários do Estado espanhol, quer directamente através do Congresso dos Deputados, quer indirectamente através do Conselho Geral da Magistratura, cujos membros também são escolhidos no Congresso e são apoiados por acordos entre o PP e o PSOE. São estes membros que politizam um órgão administrativo como é a Junta Eleitoral Central e o utilizam para perseguir todas as dissidências políticas.

Que um deputado democraticamente eleito possa ser desqualificado por exibir uma fita amarela durante um período eleitoral é, aos olhos de qualquer pessoa guiada por valores democráticos, um ataque à liberdade de expressão. Consequentemente, apelamos ao fim do processo judicial e à absolvição de Pau Juvillà.

Adere ao manifesto de apoio!

International Manifesto for the acquittal of Pau Juvillà

Pau Juvillà, a member of the Bureau of the Parliament of Catalonia, will face trial on November 22nd in a case that compromises the freedom of expression in Spain. During his time as a councilor in the Paería of Lleida, our colleague participated in a collective act of civil disobedience against the Electoral Board and kept yellow ribbons displayed during the electoral period in the window of his municipal group “Crida per Lleida – CUP.”

The Prosecutor’s Office is demanding eight months of disqualification from office and four months of fine. If this sentence proceeds, he will lose his deputy seat in the council of Lleida. If this goes through, it will be a court and not the citizens of Catalonia in the province of Lleida who decide their legitimate representative.

There is a repressive spiral in Spain against elected officials of the Catalan independence movement for exercising democratic rights, placing ballot boxes, allowing debates in parliament or exercising freedom of expression. The Spanish state is seeking to eliminate dissidence using courts rather than democratic means. They do this by barring members such as Pau Juvillà from office since pro-independence formations make up the absolute majority of the Parliament of Catalonia. This strategy against our legitimate representatives is affecting nearly 4,000 other people and is a good example of the anti-democractic practices of the Spanish State.

The yellow ribbons that Juvillà displayed symbolize the rejection of the political repression exercised by the Spanish government and judiciary – police violence, imprisonment and forced exile – in response to holding a referendum on self-determination in Catalonia on October 1, 2017. Court orders that do not allow them to be displayed are part of the repressive wave towards the Generalitat of Catalonia, the independence movement, and any struggle for a dignified life that defends the legitimate right to self-determination of the Catalan people.

Disobedience to legal provisions considered contrary to Fundamental Rights is a pillar of democratic societies. In this sense, Pau Juvillà’s gesture cannot be considered a partisan action, as the Electoral Board and the Prosecutor’s Office argue in their accusation, but as a plea against repression, in a cause that brings together political parties of different affiliations and that represent the majority of the Catalan electorate. In a report last June approved by a great majority of parliamentarians, The Council of Europe approved a statement asking for the freedom of the political prisoners and the end of the extradition processes of the exiled Catalans. Even more, it asked to “refrain from sanctioning the successors of those imprisoned for symbolic actions that express their solidarity with the detainees”, in reference to President Quim Torra who was disqualified from office as a result of a case very similar to that of our colleague Pau Juvillà.

The Central Electoral Board in Spain can be considered a partisan body. Its members are chosen by the majority parties of the Spanish State either directly through the Congress of Deputies, or indirectly through the General Council of the Judiciary. Those members are also chosen in Congress and are endorsed by the Spanish People’s Party and the PSOE – two parties who are both opposed to the self-determination of the Catalan people. It is these members who politicize an administrative body such as the Central Electoral Board and use it to persecute political dissidence.

That a democratically elected deputy can be disqualified for displaying a yellow ribbon during an election period is, in the eyes of anyone guided by democratic values, an attack on the freedom of expression. Consequently, we call for the end of the judicial process and the acquittal of Pau Juvillà.

SIGN UP FOR THE SUPPORT CAMPAIGN!

Internationales Manifest für den Freispruch von Pau Juvillà

Pau Juvillà, Präsidiumsmitglied des Parlaments von Katalonien, wird am 22. November mit einem Fall vor Gericht gestellt, der die Meinungsfreiheit gefährdet. Während seiner Zeit als Stadtrat in der Paeria de Lleida gehorchte unser Kollege in einer kollektiven Entscheidung der Warnungen des Wahlvorstandes nicht und behielt die gelben Schleifen, die im Fenster seiner kommunalen Gruppe Crida per Lleida-CUP ausgestellt waren, auch während der Wahlperiode.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine achtmonatige Sperre und eine viermonatige Geldstrafe, die im Falle einer Verurteilung zum Verlust des Abgeordnetensitzes führt, während ein Gericht und nicht die katalanischen Bürger der Provinz Lleida darüber entscheiden, wer als rechtmäßiger Vertreter gewählt werden kann.

Mit dieser Repressionsspirale gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter, die ihre demokratischen Rechte ausüben, wie z. B. Das Aufstellen von Wahlurnen, die Zulassung von Debatten im Parlament oder die Ausübung der Meinungsfreiheit, versucht der spanische Staat, die Dissidenz  zu beseitigen, den er mit demokratischen Mitteln nicht gewinnen kann, da die Unabhängigkeitsparteien die absolute Mehrheit im katalanischen Parlament stellen, dem Pau Juvillà als Mitglied des Präsidiums angehört. Ebenso ist die Repression gegen unsere legitimen Vertreter Teil einer Strategie der Angst, die fast 4.000 Menschen unterdrücken will und ein gutes Beispiel für die im spanischen Staat praktizierte Demophobie ist.

Einerseits symbolisieren die gelben Schleifen die Ablehnung der politischen Repression durch die spanische Regierung und Justiz – Polizeigewalt, Inhaftierung und erzwungenes Exil – als Reaktion auf die Durchführung des Referendums über die Selbstbestimmung in Katalonien am 1. Oktober 2017. Das Verbot Schleifen aufzuhängen, ist Teil der Repressionswelle gegen die `Generalitat´ Kataloniens, die Unabhängigkeitsbewegung und jede Bewegung für ein würdiges Leben, die das legitime Selbstbestimmungsrecht des katalanischen Volkes verteidigt.

Der Ungehorsam gegen Rechtsvorschriften, die man für grundrechtswidrig hält, ist ein Grundpfeiler der demokratischen Gesellschaft. In diesem Sinne kann die Geste von Pau Juvillà nicht als parteipolitische Aktion betrachtet werden, wie der Wahlausschuss und die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage argumentieren, sondern als ein Plädoyer gegen die Repression in einem Fall, in dem politische Parteien mit unterschiedlicher politischer Meinung gemeinsam die Mehrheit der katalanischen Wählerschaft repräsentieren. Es sei daran erinnert, dass der Europarat selbst mit großer Mehrheit der Parlamentarier, die ihn bilden, im vergangenen Juni einen Bericht erstellt hat, in dem er die Freilassung politischer Gefangener und die Beendigung der Auslieferungsprozesse von Exilanten forderte. Darüber hinaus wird gefordert, “die Nachfolger der Inhaftierten nicht für symbolische Handlungen zu bestrafen, die lediglich die Solidarität mit den Inhaftierten zum Ausdruck bringen”, was sich auf den Präsidenten Quim Torra bezieht, der in einem Fall inhabilitiert wurde, der dem unseres Kollegen Pau Juvillà sehr ähnlich ist.

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Zentrale Wahlausschuss als parteipolitisches Gremium betrachtet werden könnte, da seine Mitglieder von den Mehrheitsparteien des spanischen Staates gewählt werden, entweder direkt durch das Abgeordnetenhaus oder indirekt durch den Allgemeinen Justizrat, dessen Mitglieder ebenfalls im Kongress gewählt werden und durch Vereinbarungen zwischen der PP und der PSOE bestätigt werden. Diese Mitglieder sind es, die ein Verwaltungsgremium wie den Zentralen Wahlausschuss politisieren und ihn zur Verfolgung aller politisch Andersdenkenden nutzen.

Dass ein demokratisch gewählter Abgeordneter inhabilitiert werden kann, weil er während einer Wahlperiode eine gelbe Schleife aufhängt, ist in den Augen eines jeden, der sich an demokratischen Werten orientiert, ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Wir fordern daher die Einstellung des Gerichtsverfahrens und den Freispruch von Pau Juvillà.

UNTERZEICHNEN SIE DAS MANIFEST ZUR UNTERSTÜTZUNG!

Manifeste international pour l’acquittement de Pau Juvillà

Pau Juvillà, membre du Bureau du Parlement de Catalogne, sera jugé le 22 novembre dans une affaire qui compromet la liberté d’expression. Pendant son mandat de conseiller municipal dans la Paeria de Lleida, notre collègue, dans une décision collective, a désobéi aux avertissements du Conseil électoral et a conservé les rubans jaunes affichés dans la vitrine de son groupe municipal Crida per Lleida-CUP, également pendant la période électorale.

Le ministère public lui demande huit mois de déchéance et quatre mois d’amende, ce qui, en cas de condamnation, entraînera la perte de son siège de député, tandis qu’un tribunal, et non les citoyens catalans de la province de Lleida, sont qui vont décider qui peut être élu en tant que représentant légitime.

Avec cette spirale répressive contre les élus indépendantistes catalans pour avoir exercé des droits démocratiques, tels que la mise en place d’urnes, l’autorisation de débats au Parlement ou l’exercice de la liberté d’expression, l’État espagnol cherche à éliminer la dissidence, ce qu’il ne peut pas gagner par des moyens démocratiques, puisque les partis indépendantistes constituent la majorité absolue du Parlement catalan, dont Pau Juvillà est membre du Bureau. De même, la répression contre nos représentants légitimes fait partie d’une stratégie de la peur qui touche près de 4 000 personnes réprimées et constitue un bon exemple de la démophobie pratiquée dans l’État espagnol.

D’une part, les rubans jaunes symbolisent le rejet de la répression politique exercée par le gouvernement et le pouvoir judiciaire espagnols – violences policières, emprisonnement et exil forcé – en réponse à la tenue du référendum d’autodétermination en Catalogne le 1er octobre 2017. Le refus d’autoriser leur exposition fait partie de la vague de répression contre la Generalitat de Catalogne, le mouvement indépendantiste et tout mouvement pour une vie digne qui a défendu le droit légitime à l’autodétermination du peuple catalan.

La désobéissance aux dispositions légales considérées comme contraires aux droits fondamentaux est un pilier des sociétés démocratiques. En ce sens, le geste de Pau Juvillà ne peut pas être considéré comme une action partisane, comme l’affirment le Conseil électoral et le ministère public dans leur accusation, mais comme un plaidoyer contre la répression, dans une affaire qui réunit des partis politiques de différentes signatures et qui représentent ensemble la majorité de l’électorat catalan. Il convient de rappeler que le Conseil de l’Europe lui-même, par le biais d’une large majorité des parlementaires qui composent son Assemblée, a approuvé en juin dernier un rapport dans lequel il demandait la libération des prisonniers politiques et la fin des processus d’extradition des personnes exilées. En outre, elle a appelé à “s’abstenir de sanctionner les successeurs des personnes emprisonnées pour des actions symboliques qui ne font qu’exprimer la solidarité avec les détenus”, en référence au président Quim Torra, disqualifié à la suite d’un cas très similaire à celui de notre collègue Pau Juvillà.

Nous tenons à souligner que, d’autre part, le Conseil central électoral pourrait être considéré comme un organe partisan, étant donné que ses membres sont choisis par les partis majoritaires de l’État espagnol, soit directement par le biais du Congrès des députés, soit indirectement par le biais du Conseil supérieur de la magistratureee, dont les membres sont également choisis au Congrès et sont avalisés par des accords entre le PP et le PSOE. Ce sont ces membres qui politisent un organe administratif tel que le Conseil central électoral et l’utilisent pour persécuter toute dissidence politique.

Qu’un député démocratiquement élu puisse être disqualifié pour avoir arboré un ruban jaune en période électorale est, aux yeux de toute personne guidée par des valeurs démocratiques, une atteinte à la liberté d’expression. Par conséquent, nous demandons la fin du processus judiciaire et l’acquittement de Pau Juvillà.

Signez le manifeste de soutien!

Manifesto internazionale per l’assoluzione di Pau Juvillà

Pau Juvillà, membro dell’ufficio di presidenza del Parlamento della Catalogna, sarà processato il 22 novembre in un caso che compromette la libertà di espressione. Durante il suo periodo come consigliere nella Paeria de Lleida, il nostro collega in una decisione collettiva ha disobbedito agli avvertimenti del Consiglio Elettorale e ha mantenuto esposti i nastri gialli nella vetrina del suo gruppo comunale Crida per Lleida-CUP, anche durante il periodo elettorale.

La Procura chiede per Juvillà una inabilitazione di otto mesi e una multa di quattro mesi che, se condannato, comporterà la perdita del suo seggio di deputato, così che sarà un tribunale, e non i cittadini catalani della provincia di Lleida, a decidere chi può essere eletto come legittimo rappresentante.

Con questa spirale repressiva contro gli eletti catalani pro-indipendenza per aver esercitato i diritti democratici, come allestire le urne, permettere i dibattiti in parlamento o esercitare la libertà di espressione, lo stato spagnolo cerca di eliminare il dissenso, che non può vincere con mezzi democratici, dato che i partiti pro-indipendenza costituiscono la maggioranza assoluta del Parlamento catalano, di cui Pau Juvillà è membro dell’ufficio di presidenza. Allo stesso modo, la repressione contro i nostri legittimi rappresentanti fa parte di una strategia della paura che colpisce quasi 4.000 persone represse ed è un buon esempio della demo-fobia che si pratica nello stato spagnolo.

Da un lato, i nastri gialli simboleggiano il rifiuto della repressione politica esercitata dal governo e dalla magistratura spagnola – violenza della polizia, imprigionamento ed esilio forzato – in risposta allo svolgimento del referendum sull’autodeterminazione in Catalogna il 1° ottobre 2017. Il rifiuto di permetterne l’esposizione fa parte dell’ondata di repressione contro la Generalitat della Catalogna, il movimento indipendentista e ogni movimento per una vita dignitosa che ha difeso il legittimo diritto all’autodeterminazione del popolo catalano.

La disobbedienza a disposizioni legali considerate contrarie ai diritti fondamentali è un pilastro delle società democratiche. In questo senso, il gesto di Pau Juvillà non può essere considerato un’azione di parte, come sostengono il Consiglio Elettorale e la Procura nella loro accusa, ma come un appello contro la repressione, in un caso che riunisce partiti politici di diverse ideologie e che insieme rappresentano la maggioranza dell’elettorato catalano. Vale la pena ricordare che lo stesso Consiglio d’Europa, attraverso una larga maggioranza dei parlamentari che compongono la sua Assemblea, ha approvato un rapporto nel giugno scorso in cui chiedeva il rilascio dei prigionieri politici e la fine dei processi di estradizione degli esiliati. Inoltre, ha chiesto di “astenersi dal sanzionare ai successori degli incarcerati per azioni simboliche che esprimono solo solidarietà con i detenuti “, come nel caso del presidente Quim Torra, interdetto dai pubblici uffici in seguito a un caso molto simile a quello del nostro collega Pau Juvillà.

Vorremmo sottolineare che, d’altra parte, il Consiglio Centrale Elettorale potrebbe essere considerato un organo di parte, dato che i suoi membri sono scelti dai partiti di maggioranza dello Stato spagnolo, sia direttamente attraverso il Congresso dei Deputati, sia indirettamente attraverso il Consiglio Generale della Magistratura, i cui membri sono anch’essi scelti al Congresso e sono avallati da accordi tra il PP e il PSOE. Sono questi membri che politicizzano un organo amministrativo come la Commissione Elettorale Centrale e lo usano per perseguitare ogni dissenso politico.

Che un deputato democraticamente eletto possa essere interdetto dai pubblici uffici per aver esposto un nastro giallo durante il periodo elettorale è, agli occhi di chiunque sia guidato dai valori democratici, un attacco alla libertà di espressione. Di conseguenza, chiediamo la fine del processo giudiziario e l’assoluzione di Pau Juvillà.

Aderisci al manifesto di sostegno!

  Informació bàsica sobre Protecció de dades

  Responsable: CANDIDATURA UNITAT POPULAR (CUP)
  Finalitat: Atendre la seva sol·licitud.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat.
  Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
  Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
  Procedència: Del propi interessat.
  Informació addicional: Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en aquest enllaç.

  ADHESIONS AL MANIFEST

  Abel Azcona
  Artista
  Adam Majó
  Director Oficina drets civils i polítics
  Adelina Escandell i Grases
  Sobiranistes i Senadora
  Adolfo Araiz
  Diputat del Parlament de Navarra per EH Bildu
  Adrià COMPANYS i ARCUSA
  Regidor Ajuntament Sant Esteve Sesrovires (ERC)
  Advocacia per la Democràcia
  Ponent i Pirineus
  Alba Camps i Roca
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Alba Vergés i Bosch
  Vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament
  Albert Batet i Canadell
  Diputat al Parlament de Catalunya
  albert botran
  diputat al Congrés
  Albert Font Tarrés
  educador social i periodista
  Albert Noguera
  professor de dret constitucional
  Albert Vilaró
  escriptor
  Alberto Rodríguez
  Activista canari
  Aleix Abadia Huguet
  Regidor de la CUP Sant Just
  Aleix Renyé
  Periodista
  Alejandro Andreassi Cieri
  Professor (jubilat) Universitat Autònoma de Barcelona
  Alerta Solidària
  Alexandre de Sárrega
  Advocat i lluitador antifranquista
  Alidé Sans
  Cantautora
  ALVAR VALLS OLIVA
  ESCRIPTOR
  Ana Balsera i Marín
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Ana Miranda
  Portaveu del BNG a Brussel·les
  Anaïs Franquesa
  advocada
  Anass L’Harrak Hadad
  Sindicat d’habitatge de Mataró
  Andreu Carpuig Fora
  Regidor de la CUP Alcanar - les Cases
  Andreu Vàzquez
  President d'Òmnium Cultural Lleida
  Ángeles Llive Cruz
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Anna Feliu Moragues
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Anna Gabriel
  Activista i exiliada política
  anna Llauradó
  advocada i ANC ponent
  Anna Maria Erra i Solà
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Anna Sàez Mateu
  Periodista
  Anna Torrentà Costa
  Diputada i alcaldessa d’Ordis
  Antoni Castellà
  Demòcrates de Catalunya Portaveu polític de Demòcrates de Catalunya
  Antoni Flores i Ardiaca
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Antoni Gelonch Viladegut
  Escriptor i advocat
  Antoni Moliner
  ANC Luxemburg
  Arkaitz Rodriguez
  Secretari General de Sortu i diputat del Parlament Basc per EH Bildu
  Arnaldo Otegi
  Coordinador General de EH Bildu
  Arnau Piqué Magdalena
  Fundació l'Alternativa
  Arran
  Assemblea Nacional Catalana
  Associació Amnistia i Llibertat
  Assumpció Laïlla Jou
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Assumpta Fortuny
  advocada assessora entitats economia social
  Aurora Madaula i Guiménez
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Bakartxo Ruiz
  Portaveu en el Parlament de Navarra per EH Bildu
  Baldo Farré
  Alcalde de Sort
  Bàrbara Roviró Llimiana
  Secretaria Nacional d’ANC, Coordinadora d’Incidència Internacional d’ANC i Professora d’Universitat a Alemanya
  Bartomeu Compte Masmitjà
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Basha Changue
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Bea Talegon
  Periodista, escritora i advocada
  Bel Olid
  escriptora
  Benet Salelles
  Advocat i exdiputat
  Bep Cabré
  Pagès
  bernat Lavaquiol
  regidor de La Seu d'Urgell (CUP)
  BERNAT SOLÉ I BARRIL
  DELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA
  Bieito Lobeira
  Responsable nacional d'organització del BNG
  Blau Juvillà
  Es el meu pare
  Bloque Nacionalista Galego (BNG)
  Camila Del Mármol
  Universitat de Barcelona
  Carles Aguilà
  President Advocacia per la Democràcia de Lleida
  Carles Castillo Rosique
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Carles Garcia sole
  ANC
  Carles Puigdemont i Casamajó
  130è president de la Generalitat de Catalunya
  Carles Riera
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Carles Ruiz Fernandez
  GS d’en Xarly, CDR detingut per la benvinguda al jutge Llarena
  Carlos Guàrdia Carbonell
  Regidor a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
  Carme Andrade
  Sectorial Persones Represaliades ANC
  Carme Calderer
  University of Minnesota
  Carme Forcadell
  Ex presidenta del Parlament de Catalunya
  Carme Vidal Huguet
  escriptora
  Carmina Pardo
  Feminista, activista cultural i social
  Carmina Castellví
  advocada
  Chakir el Homrani Lesfar
  Diputat al Parlament de Catalunya
  clara barbal
  periodista
  Clémentine Autain
  Diputada de la França Insoumise per Seine-Saint-Denis
  Comunistes de Catalunya
  Constituents per la Ruptura (CxR)
  Coordinadora Obrera Sindical (COS)
  Cristina Casol Segués
  Diputada de Junts al Parlament de Catalunya
  Dani Cornellà
  Diputat al Parlament de Catalunya
  david Fernàndez
  periodista i activista
  David Hernández Teixidó
  Regidor del Govern Municipal de Sant Pol de Mar (CUP i Poble Lliure)
  David Marín
  escriptor
  David Prat Jorba
  Regidor ERC Igualada
  David Rodriguez Albert
  Fundació Revolució Democràtica
  David Saldoni i de Tena
  Diputat al Parlament de Catalunya
  david vilaró
  alcalde de Tornabous
  David Vilaró Gordillo
  Alcalde de Tornabous (CUP)
  Diana Reig
  advocada
  Dolors Bassa
  Exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies
  Dolors Sabater i Puig
  Presidenta del GRUP PARLAMENTARI CUP - UN NOU CICLE PER GUANYAR
  Eba Blanco
  Secretaria General de Eusko Alkartasuna i Vicepresidenta segona de la mesa del Parlament Basc per EH Bildu
  Eduard Ruestes Mor
  Enginyer Químic
  Eduardo Cáliz
  Advocat
  Elena Ferre Toldrà
  Comú de Lleida
  Elena Gaju Feliu
  Advocada internacional
  Elena Martínez
  Militante de Izquierda Castellana
  Elisenda Paluzie i Hernàndez
  Presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana
  Elisenda Romeu Oller
  Sectorial de Persones Represaliades de l'ANC
  Elsa Artadi i Vila
  Regidora a l'Ajuntament de Barcelona i Diputada al Parlament de Catalunya
  Endavant-OSAN
  Engelbert Montalà i Pla
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Eric Laredo Quesada
  Encausat dels 9+ a Lledoners
  Erica Bel Queralt
  CUP Alcanar-les Cases
  Ermengol Gassiot
  secretari general CGT
  Ernest benach
  ex president del parlament de catalunya
  Ernest Clotet i Berenguer
  Ex-alcalde d'Artés (CUP)
  Ernest Maragall i Mira
  Diputat i president del Grup d’Esquerra Republicana a Barcelona
  Esquerra Republicana de Catalunya
  Ester Vallès Pelay
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Esther G Canet
  Detingudes23S
  Esther Sancho
  Advocada
  Eudald Griera Llonch
  Teler Cooperatiu
  Eugeni Villalbí Godes
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Eulàlia Reguant
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Eva Pous
  Advocada d'Alerta Solidària
  Eva Ramon
  advocada
  Ferran Aixalà
  Actor i guionista
  Ferran Estruch i Torrents
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Ferran Montardit
  Professor
  Ferran Roquer Padrosa
  Alcalde de Borrassà i Diputat al Parlament de Catalunya
  Francesc de Dalmases i Thió
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Francesc Gabarrell Guiu
  Antic regidor de la Crida per Lleida-CUP a l'Ajuntament de Lleida en el mandat 2015-2019
  Francesc Martínez López
  L'Aurora - organització marxista
  Francesc Ten i Costa
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Francesc Viaplana
  Alcalde de la Seu d'Urgell
  Francesc Xavier Jou Viola
  Regidor a l’Ajuntament de Bordils (CUP-Amunt)
  Francisco Garrobo Raya
  CUP Nou Barris / Pirates de Catalunya
  Francois Alfonsi
  Partit de la Nació Corsa
  Fundación Galiza Sempre
  Galiza Nova
  Gemma Geis i Carreras
  Conseller de Recerca i Universitats del govern de la Generalitat de Catalunya
  Gerardo Pisarello Prados
  Secretari 1er de la Mesa del Congreso (En Común Podem)
  Gerry Carroll
  Membre de l'assemblea d'Irlanda del Nord per People Before Profit
  Gillian Mackay
  Member of the Scottish Parliament for Central Scotland
  Gisela Sellés
  Alcaldessa de Cava
  Giuliano Granato
  Portaveu de Potere al Popolo
  Glòria Freixa i Vilardell
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Goretti Sanmartin
  Coordinadora de la Ejecutiva Nacional del BNG y Portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
  Gorka Elejabarrieta
  Senador per EH Bildu
  GràciaLlibertat Plataforma antirepressiva
  Guanyem Badalona
  Guanyem Catalunya
  Guillem Fuster Usas
  Poble Lliure
  Héctor Sánchez Mira
  Secretari General de Comunistes de Catalunya
  henry milton mora
  pah lleida
  Humbert Roma de Asso
  periodista jubilat
  Ikoitz Arrese
  Diputada del Parlament Basc per EH Bildu
  Inés Granollers Cunillera
  Diputada ERC Congreso
  Inés Sabanés
  Diputada al Congrés per Más País
  Iñigo Errejón
  Diputat al Congrés per Más País
  Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
  Irene Aragonès Gràcia
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Irene Arjona Gazquez
  Cup Reus
  Irene Negre i Estorach
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Iria Carreira
  Diputada del BNG en el Parlamento de Galiza
  Isabel Guardado Cubiles
  Guanyem Cerdanyola
  Isabel Llari Joya
  1a Tinent d'Alcaldia, regidora d'Urbanisme i Medi ambient de l'Ajuntament Sant Pol de Mar (CUP)
  Isarn Pardes Fuses
  Lluita Internacionalista
  Ivan Altimira Miralles
  Actor
  Izquierda Castellana
  Jasone Agirre
  Diputada del Parlament Basc per EH Bildu
  Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Jaume Añé Ros
  Mestre de música i delegat sindical d' USTEC.STEs (IAC)
  Jaume Butinyà i Sitjà
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Jaume Fortuny
  Regidor a l'Ajuntament de Bonastre
  Jaume Moll
  advocat
  Jaume Planella Ribera
  Regidor a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (CUP)
  Jenn Díaz Ruiz
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Jesús Nogués Noguera
  Diables de Lleida -Associació Lo Sotrac-
  Jesús Rodríguez
  periodista
  Jesus Sanchez-Marin Sanchez
  CUP Regidor de la CUP a Vilassar de Dalt
  Joan Buades Beltran
  Professor i escriptor.
  Joan Caball
  secretari general UP
  Joan Canadell i Bruguera
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Joan Carles Garcia Guillamon
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Joan Garriga
  Ex diputat al Parlament (CUP)
  Joan Josep Nuet i Pujals
  Sobiranistes i Ex Diputat al Congrés
  JOAN M. GUINOVART LLAGOSTERA
  CUP de Valls (Alt Camp)
  Joan Miquel Ballesté Duran
  Marea Pensionista de Lleida
  Joan Puig Cordon
  Secretari 1 de la Mesa de l'Assemblea de representants del CxR
  Joan Ramon Zaballos
  Catedràtic d'alemany d'EOI
  Joan Ridao
  Prof. Dret Constitucional UB
  Joan Rigol i Roig
  ex-president del Parlament
  JOAN SANTACANA VÉLEZ
  Paer en Cap de Cervera
  Joan Tafalla
  Membre de Comunistes de Catalunya i Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya
  Joana Soto
  Editora
  Joaquim Calatayud Casals
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Joaquín Urías
  Ex lletrat del Tribunal Constitucional
  Jon Iñarritu
  Diputada del Congreso EH Bildu
  Jordi Albert i Caballero
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Jordi Alsina
  President de l'ANC Lleida
  Jordi Borràs
  Fotoperiodista
  Jordi Calvís Burgués
  dissenyador i il·lustrador
  Jordi Cuixart
  president d'Òmnium cultural
  Jordi Estiarte Berenguer
  Alcalde de Bellpuig
  Jordi Fàbrega i Sabaté
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Jordi Guardiola Florensa
  Periodista i escriptor lleidetà
  Jordi Latorre Sotus
  Ajuntament de Torrefarrera i Diputació de Lleida
  Jordi Munell i Garcia
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Jordi Orobitg i Solé
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Jordi Pesarrodona Capsada
  Comediant i pallasso represaliat. Vicepresident 2n assemblea del Consell per la Repùblica
  JORDI PONS I MARIMON
  CUP REGIDOR DE LA PAERIA DE CERVERA (CUP)
  Jordi Rubió
  Militant de la CUP
  Jordi sánchez i Picanyol
  Secretari General de Junts per Catalunya
  Jordi Turull
  Ex conseller de Presidència i portaveu del Govern
  Jordi V. Pou
  Fotògraf
  Jordi Vilaseca Cantacorps
  Ex-regidor a l'ajuntament de Torà
  Jordina Freixanet i Pardo
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Jose Juan Almansa Bonneville
  membre del SN de la CUP
  José Luis Maroto
  Constituents per la Ruptura (CxR)
  Josep Bartis Fábrega
  Primer tinent d alcalde de l ajuntament de Celrà (CUP)
  Josep Bigorra i Llauradó
  Alcalde de Vilaplana
  Josep Costa i Rosselló
  ex vicepresident de la mesa del parlament de catalunya
  Josep Farran
  CUP Borges. Borges per la República
  Josep Gonzàlez-Cambray
  Conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya
  Josep Guia i Marín
  Membre de l'Assemblea de Representants del Consell per la República Catalana
  Josep Jaimejuan Bertran
  mestre
  Josep Lluís Alay Rodríguez
  historiador i ex cap oficina MHP Carles Puigdemont
  Josep M. Jové Lladó
  President del GP d’Esquerra Republicana
  Josep Manel Busqueta
  economista i pastisser
  Josep Maria Cervera Pinart
  Senador de JuntsXCat
  Josep Maria Currià
  jurista
  Josep Maria Pocino Moga
  advocat
  Josep Riera i Font
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Josep Rius i Alcaraz
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Josep Rull i Andreu
  Exconseller de Territori i Sostenibilitat
  Josep-Lluís Carod-Rovira
  Filòleg
  Josu Estarrona
  Diputat del Parlament Basc per EH Bildu
  Jovent Republicà
  Juan Manuel Solis Solis
  Professor de geografia a la UDL
  Judith Toronjo Nofuentes
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Juli Fernàndez i Olivares
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Júlia Olarieta Domingo
  Antropòloga
  Juliana Bacardit i Garriga
  CUP i secretariat de l'ANC
  Junts per Catalunya
  Kènia Domènech i Àlvarez
  Portaveu Nacional del Jovent Republicà
  Koki Gassiot
  portaveu de la Plataforma 3 d'octubre i Membre de la Coordinadora nacional confederal (IAC)
  LA BARRAQUETA Ateneu Independentista de la Vila de Gràcia
  La Forja – Jovent Revolucionari
  Laia Estrada
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Laia Muntas Tàrrech
  Regidora CUP la Selva del Camp i Consellera al CCBC
  Laia Serra Perelló
  Advocada penalista
  Laura Aznal
  Diputada del Parlament de Navarra per EH Bildu
  Laura Borràs
  Presidenta del Parlament de Catalunya
  Laura Rafecas Baqués
  Portaveu nacional d'Endavant
  Laura Vilagrà Pons
  Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
  liz castro
  escriptora
  Llibert Rexach
  militant del moviment juvenil
  Lluc Gaya Sansó
  Portaveu nacional d'Endavant
  Lluís Llach
  Cantant
  Lluís Puig Gordi
  Diputat al Parlament de Catalunya i exiliat polític
  Lluís Sales i Favà
  Historiador medievalista, King's College London
  Lluís Salvadó Tenesa
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Lluïsa Llop i Fernànde
  Diputada al Parlament de Catalunya i alcaldessa de Gelida
  Lore Martinez
  Diputada del Parlament Basc per EH Bildu
  Luis Ocampo Pereira
  Portaveu d'Izquierda Castellana
  M. Esther del Alcázar i Fabregat
  Lluita Internacionalista
  M.Pau Hernando
  Portaveu del col·lectiu MAR
  Maddalen Iriarte
  Portaveu en el Parlament Basc per EH Bildu
  Magda Ballester Sirvent
  CDR Noguerola Diputació
  Manel Novo i Canyelles
  Intersindical-CSC
  Manel Solé Agustí
  Alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp.
  Marc Macià Farré
  Historiador
  Marc Parés Franzi
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Marc Solsona Aixalà
  Alcalde de Mollerussa
  Marcel Casellas Navinés
  músic
  Marcel Mauri
  Vicepresident d'Òmnium Cultural
  Marga Oncins i Casanova
  Regidora CUP a Castellar del Vallès
  Margarida Giralt Doya
  La Sagrera en Femení Educadora Social, feminista, antifeixista, activista en diversos moviments socials.
  Maria Antònia Batlle i Andreu
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Maria Garde
  Diputada del Parlament Basc per EH Bildu
  Maria Huguet Recasens
  Grup Feminista de Ponent
  Maria Jesús Viña i Ariño
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Maria Sirvent
  Advocada
  marian Lamolla
  Secretaria general d'ERC Alt Pirineu i Aran
  Marició Janué Miret
  Professora història UPF
  Mariluz Serrano
  advocada
  Marina Gispert
  Portaveu nacional d'Arran
  Mariona Lladonosa
  politòloga UdL
  Marisa Llimiñana
  advocada
  Marlene Fautsch Arranz
  Directora de Afers Internacionals, Secretaria de Cultura de la Ciutat de Mèxic (CUP)
  Marta Collot
  Portaveu de Potere a Popolo
  Marta Daviu
  Portaveu nacional del SEPC
  Marta Gómez
  Secretaria General de Galiza Nova
  Marta Guillaumes i Pibernat
  Independents per Salt
  Marta Madrenas i Mir
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Marta Prades Ferré
  Regidora de la CUP a l'ajuntament d'Arenys de Mar
  Marta Rovira i Vergés
  Secretària General d'Esquerra Republicana
  Marta Vilalta
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Marta Vilaret Garcia
  Vicesecretària d'ERC de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva
  Martí Majoral i Torrent
  Portaveu nacional d'Alerta Solidària
  Maties Serracant Camps
  Ex-Alcalde de Sabadell per la Crida per Sabadell
  Matteo Mantero
  Senador de la República d'Itàlia per Potere al Popolo
  mercè ciutat
  feminista
  Mercè Esteve i Pi
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Meritxell Serret
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Meritxell Budó Pla
  Secretària d’Atenció Sanitària i Participació a la Generalitat de Catalunya
  Mertxe Aizpurua
  Portaveu en el Congreso per EH Bildu
  Miguel Urban
  Eurodiputat d'Anticapitalistes
  Miquel Andreu
  Periodista
  Miquel Orobitg Cortada
  CUP Tàrrega
  Miquel Perelló i Segura
  Professor de C. Socials a l'ensenyament secundari. Regidor de la CUP als Guiamets
  Miquel Pueyo
  Alcalde de Lleida
  Mireia Boya
  ex diputada del Parlament de Catalunya
  Mireia Brandon i Trepat
  Regidora de la Paeria de Cervera (CUP)
  Mireia Pardell
  advocada
  mireia vehí
  diputada al Congrés
  Mònica Batalla Olivé
  Membre del secretariat nacional de l’Assemblea Nacional Catalana
  Mònica Estrader Rodriguez
  Regidora a govern de polítiques d'igualtat, cooperació i solidaritat, habitatge i salut pública (CUP Corbera de Llobregat)
  Mònica Palacín i París
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Mònica Sales de la Cruz
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Montse Prado
  Diputada del BNG i vicepresidenta del Parlament de Galícia
  Montse Sanjuan Oriol
  Escriptora
  Montserrat Fornells i Solé
  Alcaldessa de Vilanova de l'Aguda i Directora General d'Administració Local
  Montserrat Venturós
  Activista i botiguera
  Montserrat Vinyets
  Diputada al Parlament de Catalunya (CUP)
  Movemento Arredista
  Najat Driouech Ben Moussa
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Nando Zamorano
  Membre de l'Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya
  Natàlia Sànchez Dipp
  Ex diputada al Parlament (CUP)
  Nekane Txapartegi
  Exiliada/perseguida política y feminista vasca
  Nelson Peralta
  Diputat del Bloco de Esquerda a l'Assemblea de la República de Portugal
  Néstor Rego
  Diputat al Congrés dels diputats pel BNG i Secretari General de la Unión do Povo Galego (UPG)
  Neus Carles Roqué
  Regidora de Poble Actiu - CUP Igualada
  Noa Presas
  Diputada del BNG no Parlamento de Galiza
  Noemi Egea Lopez
  Secretaria Nacional d'Acció Antirepressiva del Jovent Republicà
  nogay ndiaye
  activista antiracista
  Nora Sánchez Oussedik
  Secretària d'Organització de Comunistes de Catalunya
  Núria Picas Albets
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Núria Tomàs Gimó
  Regidora Ajuntament de la Seu d'Urgell
  Olivier Peter
  Advocat
  Ona Curto Graupera
  Regidora CUP-AMUNT per l'Ajuntament d'Arenys de Mar
  Oriol Bosch i Muntané
  periodista i músic
  Oriol Junqueras i Vies
  President d'Esquerra Republicana
  Oriol Lladó i Esteller
  Vicesecretari d'ERC d'Estratègia i Comunicació
  Oscar Garcia Companys
  Regidor i Conseller Comarcal (Alternativa per Solsona-CUP)
  Oskar Matute
  Portaveu d'Alternatiba i Diputat del Congreso EH Bildu
  Pablo Hasel
  cantant
  Pastora Filigrana
  advocada
  Pau Llop Naya
  Dissenyador gràfic
  Pau Morales i Romero
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Pau Ortínez Martí
  Regidor de Poble Actiu - CUP Igualada
  Paulo Carril
  Secretario Xeral da Confederación Intersindical Galega - CIG
  Paulo Ríos
  Diputado del BNG en el Parlamento de Galiza
  Pep Cruanyes
  President de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics
  Pere Albó Marlés
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Pere Aragonès i Garcia
  President de la Generalitat de Catalunya
  Pere Culleré
  militant històric del FNC
  pere enciso
  professor udl
  Pere Ros i Deola
  ERC Sitges
  pilar rebaque
  advocada i feminista
  Plataforma 3 d’Octubre
  POBLE LLIURE
  Quim Torra i Pla
  Ex-president de la Generalitat de Catalunya
  Ramon Tremosa Balcells
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Ramon Usall
  ex diputat del Parlament de Catalunya
  Raquel Sans Guerra
  Diputada al Parlament de Catalunya
  Raúl Camargo
  Portaveu confederal de Anticapitalistas
  Raül Romeva i Rueda
  Vicesecretari d'ERC de Prosprectiva i Agenda 2030
  Rebeka Ubera
  Diputada del Parlament Basc per EH Bildu
  Ricard Vilaregut Saez
  Politòleg (ciemen )
  Ricard Vizcarra Miquel
  Ambientòleg
  Richie Venton
  Scottish Socialist Party
  Roger Buch i Ros
  Politòleg. Professor Universitat Ramon Llull.
  Roger Torrent i Ramió
  Conseller d'Empresa i Treball i ex president de la Mesa del Parlament de Catalunya
  Roger Tugas Vilardell
  Periodista
  Rubén Cela
  President de la fundació Galiza Sempre i membre de l'Executiva Nacional del BNG
  Rubèn Wagensberg Ramon
  Secretari Quart de la Mesa del Parlament
  Ruth Mateu Vinent
  Ex consellera del GOIB, regidora de Cultura a Andratx de MÉS
  Salvador Vergés i Tejero
  Diputat per Junts al Parlament de Catalunya
  Sandra Castro Bayona
  GM ERC ajuntament de Lleida
  Santi Thió
  Professor de la Universitat de Girona
  Sara Bailac i Ardanuy
  Vicesecretària d'ERC d'Acció Política
  Sergi Perelló
  Secretari General de la Intersindical-CSC
  Simeó Miquel
  Advocat
  Simó Colls i Cost
  Regidor de l'Ajuntament de Vilajuïga
  Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
  Sònia Fortià Martí
  Regidora d'igualtat i gent gran de l'ajuntament de Celrà (CUP)
  sonia martinez
  advocada
  Sr. Postu de Lleida
  Postureig de Lleida
  Sylvia Barragan Sacco
  Regidora CUP Santa Coloma de Farners i SN
  Tamara Carrasco García
  Represaliada
  Tània Verge Mestre
  Consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya
  Teia Alvarez i Pons de Vall
  Regidora CUP Vilassar de Dalt
  Teresa Jordà Roura
  Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya
  Toni Chueca Abancó
  Regidor CUP- Amunt
  Unión do Povo Galego (UPG)
  Vicenç Vidal
  Senador MÉS per Mallorca
  Vicens Bitrià
  advocat
  Xavi Hosta
  Dissenyador i professor universitari (Secció CGT-Universitat de Lleida)
  xavi pedemonte
  ex alcalde Soriguera
  Xavi Pellicer
  Diputat al Parlament de Catalunya
  Xavier Altadill Peiró
  Regidor de l'Ajuntament de Vilada (el Berguedà)
  Xavier Antich
  Filòsof i professor
  Xavier Eritja Ciuró
  Diputat ERC Congrés
  Xavier Gras Vilaseca
  Representant de Junts X Cervera al govern de la paeria de Cervera
  Xavier Pellicer
  Diputat del Parlament de Catalunya
  Xènia Antona
  Regidora CUP a la Seu d'Urgell